Close
Products (116)

1er grand cru classé "B"

1er grand cru classé "B" image
DELIVERY FROM LATE JUNE 2020

Clos Fourtet 1975

1er grand cru classé "B" 

 A case of 3 Bottles (75cl) |
DELIVERY FROM LATE JUNE 2020

Clos Fourtet 1981

1er grand cru classé "B" 

 A case of 3 Bottles (75cl) |
DELIVERY FROM LATE JUNE 2020

Clos Fourtet 1983

1er grand cru classé "B" 

 A case of 3 Bottles (75cl) |
DELIVERY FROM LATE JUNE 2020

Clos Fourtet 1989

1er grand cru classé "B" 

 A case of 3 Bottles (75cl) |
DELIVERY FROM LATE JUNE 2020

Clos Fourtet 1990

1er grand cru classé "B" 
Parker
90 / 100

 A case of 3 Bottles (75cl) |
Available

Château La Gaffelière 1995

1er grand cru classé "B" 

 1 Jeroboam (5l) |
Available

Château La Gaffelière 1996

1er grand cru classé "B" 
J. Robinson
16 / 20

 1 Jeroboam (5l) |
DELIVERY FROM LATE JUNE 2020

Château Canon 1996

1er grand cru classé "B" 

 1 Bottle (75cl) |
Available

Château La Gaffelière 1997

1er grand cru classé "B" 

 1 Jeroboam (5l) |
DELIVERY FROM LATE JUNE 2020

Clos Fourtet 1998

1er grand cru classé "B" 
Parker
90 / 100

 A case of 3 Bottles (75cl) |
Available

Château La Gaffelière 2000

1er grand cru classé "B" 
Parker
91 / 100
J. Robinson
16,5 / 20

 1 Imperial (6l) |
DELIVERY FROM LATE JUNE 2020

Château Canon 2000

1er grand cru classé "B" 
Parker
90 / 100
J. Robinson
17 / 20

 1 Bottle (75cl) |
DELIVERY FROM LATE JUNE 2020

Château Canon 2001

1er grand cru classé "B" 
J. Robinson
16,5 / 20

 1 Bottle (75cl) |
DELIVERY FROM LATE JUNE 2020

Château Canon 2002

1er grand cru classé "B" 
Parker
91 / 100
J. Robinson
15,5 / 20

 1 Bottle (75cl) |
DELIVERY FROM LATE JUNE 2020

Château Canon 2004

1er grand cru classé "B" 
Parker
88 / 100
J. Robinson
17 / 20

 1 Bottle (75cl) |
Available

Château La Gaffelière 2005

1er grand cru classé "B" 
Parker
96 / 100
J. Robinson
16 / 20

 1 Imperial (6l) |
Available

Château Trotte Vieille 2005

1er grand cru classé "B" 
Parker
93 / 100
J. Robinson
16 / 20

 A case of 6 Bottles (75cl) |
DELIVERY FROM LATE JUNE 2020

Château Canon 2005

1er grand cru classé "B" 
Parker
95 / 100
J. Robinson
16.5+ / 20

 1 Bottle (75cl) |
DELIVERY FROM LATE JUNE 2020

Château Angélus 2006

1er grand cru classé "B" 
Parker
95 / 100
J. Robinson
17 / 20

 1 Bottle (75cl) |
Light prices
Available

Château Troplong Mondot 2006

1er grand cru classé "B" 
Parker
93 / 100
J. Robinson
15,5 / 20

  A case of 12 Bottles (75cl) |
Available

Château La Gaffelière 2006

1er grand cru classé "B" 
Parker
89+ / 100
J. Robinson
16 / 20

 1 Double-Magnum (3l) |
Available

Château Trotte Vieille 2006

1er grand cru classé "B" 
Parker
89 / 100
J. Robinson
15,5 / 20

 A case of 12 Bottles (75cl) |
DELIVERY FROM LATE JUNE 2020

Château Canon 2006

1er grand cru classé "B" 
Parker
93 / 100
J. Robinson
15,5 / 20

 1 Bottle (75cl) |
DELIVERY FROM LATE JUNE 2020

Château Angélus 2007

1er grand cru classé "B" 
Parker
92 / 100
J. Robinson
15,5 / 20

 1 Bottle (75cl) |
Available

Château Troplong Mondot 2008

1er grand cru classé "B" 
Parker
96 / 100
J. Robinson
16 / 20

 1 Imperial (6l) |
DELIVERY FROM LATE JUNE 2020

Château Angélus 2008

1er grand cru classé "B" 
Parker
93 / 100
J. Robinson
16,5 / 20

 1 Bottle (75cl) |
Available

Château La Gaffelière 2008

1er grand cru classé "B" 
Parker
91 / 100
J. Robinson
16 / 20

 A case of 12 Bottles (75cl) |
Available

Château Trotte Vieille 2008

1er grand cru classé "B" 
Parker
88+ / 100
J. Robinson
16 / 20

 A case of 12 Bottles (75cl) |
DELIVERY FROM LATE JUNE 2020

Château Canon 2008

1er grand cru classé "B" 
Parker
90 / 100
J. Robinson
16,5 / 20

 1 Bottle (75cl) |
Available

Château Angélus 2009

1er grand cru classé "B" 
Parker
99 / 100
J. Robinson
17 / 20

 1 Imperial (6l) |
Available

Château Figeac 2009

1er grand cru classé "B" 
Parker
94 / 100
J. Robinson
18 / 20

 A case of 6 Bottles (75cl) |
Available

Château Troplong Mondot 2009

1er grand cru classé "B" 
Parker
96 / 100
J. Robinson
16 / 20

 A case of 6 Bottles (75cl) |
Available

Château Canon 2009

1er grand cru classé "B" 
Parker
97+ / 100
J. Robinson
17 / 20

 A case of 6 Bottles (75cl) |
Available

Château La Gaffelière 2009

1er grand cru classé "B" 
Parker
95+ / 100
J. Robinson
16 / 20

 A case of 12 Bottles (75cl) |
Available

Château Trotte Vieille 2009

1er grand cru classé "B" 
Parker
90 / 100
J. Robinson
16 / 20

 A case of 6 Bottles (75cl) |
Available

Clos Fourtet 2010

1er grand cru classé "B" 
Parker
98 / 100
J. Robinson
17,5 / 20

 1 Double-Magnum (3l) |
Light prices
Available

Château Figeac 2010

1er grand cru classé "B" 
Parker
95 / 100
J. Robinson
18,5 / 20

  A case of 6 Bottles (75cl) |
Available

Château Troplong Mondot 2010

1er grand cru classé "B" 
Parker
98 / 100
J. Robinson
17+ / 20

 A case of 6 Bottles (75cl) |
Light prices
Available

Château Canon 2010

1er grand cru classé "B" 
Parker
96+ / 100
J. Robinson
15,5 / 20

  A case of 6 Bottles (75cl) |
Available

Château Trotte Vieille 2010

1er grand cru classé "B" 
Parker
91 / 100
J. Robinson
16 / 20

 A case of 6 Bottles (75cl) |
40% discount on the second case
Available

Château La Gaffelière 2010

1er grand cru classé "B" 
Parker
95 / 100
J. Robinson
16 / 20

 A case of 12 Bottles (75cl) |
Available

Château Troplong Mondot 2011

1er grand cru classé "B" 
Parker
95 / 100
J. Robinson
17,5 / 20

 A case of 3 Magnums (1,5l) |
Light prices
Available

Château Trotte Vieille 2011

1er grand cru classé "B" 
Parker
90+ / 100
J. Robinson
16,5 / 20

  A case of 6 Bottles (75cl) |
Available

Château Figeac 2012

1er grand cru classé "B" 
Parker
93 / 100
J. Robinson
15,5 / 20

 1 Nabuchodonosor (15l) |
Available

Château Troplong Mondot 2012

1er grand cru classé "B" 
Parker
96 / 100
J. Robinson
17 / 20

 A case of 6 Bottles (75cl) |
Filters

Price

FromHK$
toHK$